El-kedler

Tjæreborg Industri etablerer anlæg med el-kedler til både kraftvarme- og industrisektoren. El-kedlerne, leveres fra 67 kW og opad og bruges typisk til produktion af varmt eller hedt vand, men dampproduktion er også en mulighed.

Kedeltyper

Tjæreborg Industri etablerer el-kedelanlæg med både lavspændingskedler på 400 eller 690 V og med mellemspændingskedler på 10, 15 eller 20 kV.

Små kraftvarmeværker vil typisk anvende lavspændingskedler, mens store værker typisk vil anvende mellemspændingskedler.

Hent referenceliste

Lavspændingskedler

Tjæreborg Industri har forhandlingen i Danmark af lavspændingskedler fra svenske Elpanneteknik. Dette giver mulighed for levering af lavspændingskedler ab fabrik, såfremt kunden selv ønsker at stå for installationen. Kontakt salgsafdelingen for yderligere information desangående.

En lavspændingskedel tilsluttes ofte direkte til fjernvarmevandet, og installationen er meget simpel.

El-tilslutning af en 400 V el-kedel vil typisk ske via kraftvarmeværkets eksisterende transformer, mens en 690 V el-kedel skal have sin egen transformer.

Lavspændingskedler leveres typisk i størrelser fra 67 kW og op til 3.400 kW, afhængig af opgave. Over 1.200 kW leveres el-kedler typisk i 690 V udførelse, men vi har også mulighed for at tilbyde specialløsninger.

Mellemspændingskedler

Mellemspændingskedler leveres i fabrikat PARAT i samarbejde med Scan Industries fra Hvide Sande og i enheder op til 60 MW. For større anlæg leveres flere enheder. Den maksimale spænding er 20 kV.

Fjernvarmetilslutningen til en mellemspændingskedel skal ske via en varmeveksler, idet vandkvaliteten er af stor betydning. Her overføres strømmen fra elektroder til vandet, som derved opvarmes. El-tilslutningen sker direkte til mellemspændingsnettet.

Brochureblad i PDF