Færdigbeton

Tjæreborg Industri har eget betonværk til fremstilling af færdigbeton, også kaldet fabriksbeton, og med over 40 års erfaring fremstilles mere end 45.000 tons beton om året.

Vores team af dygtige chauffører, blandemestre, laboranter og ingeniører sikrer at betonen bliver leveret til tiden med den rigtige konsistens, styrke og sætmål. Vores team står altid til rådighed med råd, vejledninger og løsninger.

Tjæreborg Industri har et højt kvalitetsniveau og færdigbetonen bliver løbende certificeret og kontrolleret af Bureau Veritas.

Færdigbeton fra Tjæreborg Industri kan fremstilles i passiv, moderat og aggressiv miljøklasse, og i styrkeklasser fra C12 til C35. Der kan leveres traditionel sætmålsbeton, flydebeton, slidlagsbeton, cementmørtel samt beton med forskellige tilsætninger, såsom stål- og plastfibre. Vi vejleder gerne med dosering af fibre, og kan ligeledes bistå med tekniske beregninger.

Færdigbeton fra Tjæreborg Industri anvendes til alle former for byggeri og anlæg i større eller mindre mængder – både til erhverv og private.

Vores betonkanoner har kapacitet til at levere op til 7,5 m³ pr bil, og har alle påmonteret bånd til aflæsning. Aflæsning med bånd giver mulighed for mere præcis og hurtig aflæsning, og har desuden en rækkevide på 15 m. Hvis det er nødvendigt med en større og længere rækkevide kan der bruges en betonpumpe.
Tjæreborg Industri kan levere færdigbeton i en radius på 50 km – se nedenstående kort.

Priser

Varenr. Miljøklasse Sætmål Stenstørrelse
040101 C12, Passiv Cloridklasse 0,4 60-120  32 mm
040102 C16, Passiv Cloridklasse 0,4 60-120  32 mm
040103 C20, Passiv Cloridklasse 0,4 60-120  32 mm
040104 C25, Passiv Cloridklasse 0,4 60-120  32 mm
040105 C30, Passiv Cloridklasse 0,4 60-120  32 mm
040106 C35, Passiv Cloridklasse 0,4 60-120  32 mm
040107 C30, Moderat Cloridklasse 0,2 60-120  32 mm
040108 C35, Aggressiv Cloridklasse 0,2 60-120  32 mm
040121 C12, Passiv Cloridklasse 0,4 60-120  16 mm
040122 C16, Passiv Cloridklasse 0,4 60-120  16 mm
040123 C20, Passiv Cloridklasse 0,4 60-120  16 mm
040124 C25, Passiv Cloridklasse 0,4 60-120  16 mm
040125 C30, Passiv Cloridklasse 0,4 60-120  16 mm
040126 C35, Passiv Cloridklasse 0,4 60-120  16 mm
040127 C30, Moderat Cloridklasse 0,2 60-120  16 mm
040128 C35, Aggressiv Cloridklasse 0,2 60-120  16 mm
Prislister kan rekvireres ved henvendelse til Tjæreborg Industri
Prisen er for levering indenfor vores dækningsområde.
Prisen er excl. moms gældende fra den 01.03.2021
Alle leverancer og ydelser sker i henhold til vores Salgs- og leveringsbetingelser

Priser

Varenr. Miljøklasse Stenstørrelse
040201 C20, Passiv Cloridklasse 0,4  16 mm
040202 C25, Passiv Cloridklasse 0,4  16 mm
040203 C30, Passiv Cloridklasse 0,4  16 mm
040204 C35, Passiv Cloridklasse 0,4  16 mm
040205 C30, Moderat Cloridklasse 0,2  16 mm
040206 C35, Aggressiv Cloridklasse 0,2  16 mm
040210 C20, Passiv Cloridklasse 0,4 8 mm
040211 C25, Passiv Cloridklasse 0,4 8 mm
040212 C30, Passiv Cloridklasse 0,4 8 mm
Prislister kan rekvireres ved henvendelse til Tjæreborg Industri
Prisen er for levering indenfor vores dækningsområde.
Prisen er excl. moms gældende fra den 01.03.2021.
Alle leverancer og ydelser sker i henhold til vores Salgs- og leveringsbetingelser

Priser

Varenr. Styrke Stenstørrelse
040302 1:4  4 mm
040303 1:3  4 mm
040304 1:2,5  4 mm
040305 1:2  4 mm
Prislister kan rekvireres ved henvendelse til Tjæreborg Industri
Prisen er for levering indenfor vores dækningsområde.
Prisen er excl. moms gældende fra den 01.03.2021.
Alle leverancer og ydelser sker i henhold til vores Salgs- og leveringsbetingelser

Priser

Varenr. Styrke Stenstørelse
040401 1:5:5  8 mm
040402 1:4:4  8 mm
040403 1:4:3  8 mm
040404 1:3:3  8 mm
040405 1:2,5:2,5  8 mm
040406 1:2:2  8 mm
Prislister kan rekvireres ved henvendelse til Tjæreborg Industri
Prisen er for levering indenfor vores dækningsområde.
Prisen er excl. moms gældende fra den 01.06.2021.
Alle leverancer og ydelser sker i henhold til vores Salgs- og leveringsbetingelser

Priser

Vare
Accelerator (normal dosering)
Retarder (normal dosering)
PP Plastfibre Fibrin (600 g pr. m3)
PP Plastfibre Durus Easy Finish S300
Miljøafgift + olieafgift
Vintertillæg fra den 16. november til den 15. marts
Varm beton fra den 16. november til til den 15. marts inkl. vintertillæg kr. 35,00
Sætmål 130-160
Sætmål 170-200
Tillæg for afhentning på fabrik, læsset af gummiged
Gebyr for afbestilling et døgn inden levering. De faktiske omkostninger, dog minimum
CO2 tillæg
Levering:
Små læs under 5 m3
Aflæsning med bånd
Dog minimum pr. bestilling
Håndtering af restbeton / returbeton
Levering på Fanø pr overfart
Afhængig af sæson, kan der forekomme ventetidsgebyr
Ventetid:
Betaling for aflæssetid / ventetid udover:
Læs mindre end 5 m3 er de første 30 min gratis, herefter faktureres pr. påbegyndt 5 minutter
Læs større end 5 m3 er de første 40 min gratis, herefter faktureres pr. påbegyndt 5 minutter
Levering udenfor normal åbningstid
Prislister kan rekvireres ved henvendelse til Tjæreborg Industri
Prisen er for levering indenfor vores dækningsområde.
Prisen er excl. moms gældende fra den 01.03.2021.
Alle leverancer og ydelser sker i henhold til vores Salgs- og leveringsbetingelser
Miljøpåvirking Eksponeringsklasse Miljøklasse
Ingen risiko eller påvirkning X0-uarmeret eller meget tørt P
Korrosion forårsaget af karbonatisering XC1–tørt eller permanent våd P
XC2–vådt, sjældent tørt M
XC3–moderat fugtighed M
XC4–cyklisk vådt og tørt M
Korrosion forårsaget af andre choirider end havvand XD1–moderat fugtighed A
XD2–vådt, sjældent tørt E
XD3–cyklisk vådt og tørt E
Korrosion forårsaget af chiorider fra havvand XS1–luftbåren, ikke direkte kontakt A
XS2–permanent under vand A
XS3–tidevand, splash- og sprøjtezoner E
Frost/tø påvirkning med eller uden tøsalt XF1–moderat vandmætning uden tøsalt M
XF2–moderat vandmætning med tøsalt A
XF3–høj vandmætning uden tøsalt A
XF4–høj vandmætning med tøsalt/havvand E
Kemisk påvirkning XA1–svagt aggressivt kemisk miljø M
XA2–moderat aggressivt kemisk miljø A
XA3-stærkt aggressivt kemisk miljø E

Miljøklasse

Miljøklasse V/C maks Styrkeklasse Anavendelsesområder/konstruktionstype
Passiv C12 / C16 Armeret parcelhusfundament
C16 Udstøbning i fundablokke
C16 Indendørs betonfundamenter
C20/C25 Gulve for middelsvære / lettere færdsel
Moderat 0,55 C25 Stærke fundamenter og fundamenter delvis over terræn
Indendørs beton i stalde, bortset fra gulve
Udvendige vægge og facader
Udendørs lodret beton – ubeskyttet
Fundamenter med risiko for vandmætning
Aggressiv 0,45 C35 Broer, kørebaner, udendørs belægning
Vandtæt beton
Kælderydervægge, delvis over terræn, lyskasser
Staldgulve
Støttemure
Ekstra aggressiv 0,4 C40 Kantbjælker og søjler på broer
Svømmebassiner

Dækningsområde

Kontakt

Telefon: 27747845 / 75175223

Tradsborgvej 22
6731 Tjæreborg