Sagkyndig eftersyn

Tjæreborg Industri holder øje med loven og vedligeholder de tekniske installationer.

Særlige bestemmelser for dampkedler stk 4 står: Det særlige sikkerheds- og kontroludstyr, jf. stk. 3 skal underkastes hovedeftersyn af en sagkyndig virksomhed, som for dampkedler i kontrolklasse A og B skal opfylde kravene i bilag 4, pkt. 3.3. Eftersynet skal udføres med passende mellemrum, dog mindst hver sjette måned.
– Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 under Kapitel 10

Med fokus på krav i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 ”Trykbærende anlæg” har Tjæreborg Industri valgt at gå hele vejen, for her at blive sagkyndig virksomhed.

Tjæreborg Industri har opnået certifikat som ”Sagkyndig virksomhed” og har derved tilladelse til at foretage opstilling, montering, idriftsætning, årligt eftersyn, reparation, vedligeholdelse og nedlukning af dele og elementer i kedelanlæg. Derved kan Tjæreborg Industri klare alle områder under total service konceptet.

Tjæreborg Industri må desuden, som ISO 9001 certificeret virksomhed, også kontrollere trykbærende udstyr på anlæg, hvis beregningstemperatur er over 110 °C.

Referenceliste

Certificeringer

  • ISO 9001 certificeret
  • Novosol vertificeret