Driftleder

Sikkerhedsstyrelsen kræver i dag, at værker med 10 eller 15 kV udstyre skal have et godkendt KLS-D system.
Mangel på dette kan i værste tilfælde lede til politianmeldelse og bøde.

Tjæreborg Industri A/S tilbyder nu at bistår værkerne i implementeringen og vedligeholdelsen af et KLS-D system.

Med et TI udarbejdet KLS-D system, overholdes værkets lovpligtige krav i forhold til sikkerhedsstyrrelsen.

Referenceliste

Dækning

  • Anlægsejerens lovpligt og ansvar overholdes
  • Godkendelse fra sikkerhedsstyrrelsen
  • Sammenkoblingsaftale med el-selskaberne
  • Udarbejdelse og implementering af SKS-D
  • Oplæring af værkets personale som koblingsleder
  • Årlig intern audit på værket
  • Biståelse ved møder med sikkerhedsstyrrelsen