El-service

Tjæreborg Industri tilbyder at servicere samtlige el installationer hos de danske varmeværker, enten med egne medarbejdere eller i samarbejde med anerkendte underleverandører og derved sikrer at alt fungerer optimalt, så der spares både energi og penge.
Forebyggende vedligeholdelse mindsker udgifterne til afhjælpende vedligeholdelse og antallet af større reparationer. Samlet set giver det en længere levetid for de tekniske installationer, færrest mulige driftsforstyrrelser og lavere omkostninger. En yderligere fordel er øget tilfredshed med de tekniske installationer – på grund af at der er stor overvågning med hver en del af værket.

El-service forebygger problemet og resulterer i et velefterset og -justeret anlæg, med færre stop og udfald.
Derudover kan et veldokumenteret el-service program give mulighed for en lavere forsikringspolice.

El-service kan med fordel kombineres med Døgnservice

Referenceliste

Omfang

El service omfatter blandt andet:

 • Kontrol af 0 – 400 V anlæg
 • Lovpligtig eftersyn
  af 10 – 15 kV anlæg
 • Termografering
 • Opdatering af programmer
 • Backup af programmer
 • Batteri kontrol/skift
 • Kontrol af tavler
 • Generator eftersyn
 • Kontrol af generatorbryder
 • Måling af jordingssystem
 • Test af generator
  og netbeskyttelsesudstyr
 • Kontrol/kalibrering af tryk og temp.
 • Kontrol/kalibrering af niveauføler