Mekanisk service

Vi ved sikkert alle, at når vi glemmer at vedligeholde bilen, så bliver det en dyr fornøjelse når

Når vedligeholdelse af de tekniske installationer overlades til Tjæreborg Industri, får I som virksomhed mere overskud til det det drejer sig om – at drive virksomheden.

Tjæreborg Industri tilbyder at servicere samtlige tekniske installationer hos de danske varmeværker, enten med egne medarbejdere eller i samarbejde med anerkendte underleverandører og derved sikrer at alt fungerer optimalt, så der spares både energi og penge.

Forebyggende vedligeholdelse mindsker udgifterne til afhjælpende vedligeholdelse og antallet af større reparationer. Samlet set giver det en længere levetid for de tekniske installationer, færrest mulige driftsforstyrrelser og lavere omkostninger. En yderligere fordel er øget tilfredshed med de tekniske installationer – på grund af at der er stor overvågning med hver en del af værket.

Mekanisk service kan med fordel kombineres med Døgnservice

Referanceliste

Omfang

Mekanisk service omfatter blandt andet:

 • Askesystemer
 • Brændselsanlæg
 • Filteranlæg
 • Fyringsudrustning
 • Hydrauliskesystemer
 • Kedler
 • Krananlæg
 • Målere og givere
 • Røggassystemer
 • Røranlæg
 • Tankanlæg
 • Trykbærende udstyr
 • Trykluftanlæg
 • Vejeanlæg