Tjæreborg Industri har fået ordre på endnu en el-kedel.
Denne gang er det levering af en 12 MW el-kedel samt en 2750 m3 akkumuleringstank til Sæby Varmeværk.
El-kedlen monteres i den eksisterende gasturbinebygning, mens akkumuleringstanken placeres ved siden af den eksisterende akkumuleringstank med samme størrelse. Hele anlægget vil være idriftsat ca. 1. november 2009.