Jobs

Jobopslag Afdeling Uddannelse og/eller erfaring Ansøgningsfrist Tiltrædelse
Ekstern projektleder Rørafdelingen Rørlægger, struktør eller
teknisk uddannelse
Løbende Hurtigst muligt
Elektriker El-afdelingen El-faglig baggrund
uddannet elektriker
Løbende Hurtigst muligt
Gravemester Frederikssund Løbende Hurtigst muligt
Gravemester/gravesjak Esbjerg og omegn Løbende Hurtigst muligt
Medarbejder til gravearbejde Rørafdelingen Løbende Hurtigst muligt
Produktionsmedarbejdere til betonstøberiet Betonafdelingen Løbende Hurtigst muligt
Projektleder – dampanlæg til industrien Projektafdelingen Løbende Hurtigst muligt
Projektleder – forbrænding af biomasse Projektafdelingen Løbende Hurtigst muligt
Tekniker El-afdelingen Løbende Hurtigst muligt
Scada-tekniker El-afdelingen Løbende Hurtigst muligt

Lærlingepolitik:

Tjæreborg Industris lærlingepolitik tager udgangspunkt i firmaets værdigrundlæg, som er baseret på solide vestjyske traditioner, hvor nøgleordene er stabilitet, tillid, troværdighed og social ansvarlighed og hvor firmaet værdsætter at have gode personlige relationer i forhold til kunder, leverandører og medarbejdere.

At have dygtige og veluddannede medarbejdere er yderst vigtig for Tjæreborg Industri, idet medarbejderne er ”krumtappen” for firmaets eksistens.

Uddannelse af lærlinge har derfor altid været en væsentlig del af Tjæreborg Industris politik, da det er et stort aktiv for videreudviklingen af firmaet. Det er vigtigt, at firmaet også i fremtiden har den nødvendige arbejdskraft med de rigtige kompetencer. Ligeledes ser Tjæreborg Industri det også som en samfundsopgave, som firmaet gerne vil være med til at løfte.

Det er Tjæreborg Industris mål altid at have mindst to elektrikerlærlinge og to smedelærlinge ansat, og der er mulighed for uopfordret at søge en læreplads hos Tjæreborg Industri.

Tjæreborg Industri har omkring 160 medarbejdere fordelt på mange forskellige faggrupper:
Smede, elektrikere, rørlæggere, brolæggere, mekanikere, tømrer, specialarbejdere, chauffører, maskinfører, maskinmestre, teknisk designere, ingeniører, elinstallatører, programmører, kontorassistenter m. fl. hører til blandt medarbejderstaben.

Omkring halvdelen af medarbejderne har sin daglige gang på virksomheden i Tjæreborg, mens de øvrige medarbejdere kører direkte til arbejdssteder og byggepladser rundt omkring i hele Danmark og ind imellem også i udlandet.

Tjæreborg Industri er en familie ejet virksomhed, med et uformelt arbejdsklima med gode relationer mellem de enkelte medarbejdere og imellem de forskellige afdelinger og faggrupper.

Aldersmæssigt er der en god fordeling blandt medarbejderne, med yngste under 18 år og ældste over 70 år. Anderledes står det til med kønsfordelingen, idet over 95 % er mænd.

Tjæreborg Industri har ry som en god arbejdsplads. En hel del medarbejdere har været ansat i over 25 år og nogle få i over 40 år. Man oplever sjældent, at en medarbejder forlader virksomheden af egen fri vilje for at skifte arbejdsgiver.

Personaleforeningen hos Tjæreborg Industri står for 2 til 3 arrangementer om året af forskellig karakter. Af tidligere arrangementer kan bl.a. nævnes: fisketure, sommerfest, Rune Klan show, event på Gram Slot, Esbjerg Revy og Bisonjagt. Nogle arrangementer er med ledsager og nogle også med børn.

Vi modtager meget gerne relevante uopfordrede ansøgninger.
I så fald skal du bruge ovenstående link ”Ansøg job hos Tjæreborg Industri”.