Gasmotoranlæg

Tjæreborg Industri har stor erfaring og ekspertise i etablering af gasmotoranlæg, og virksomheden er i dag Danmarks førende leverandør af gasmotoranlæg i totalentreprise.
Det første anlæg blev etableret i 1989, og sidenhen er der installeret mere end 150 gasmotor i både ind- og udland.
Nye anlæg er i dag ofte drevet af biogas. Typisk er det i forbindelse med nyetablering eller udvidelse af et biogasanlæg, hvor gasproduktionen forøges.
Som noget helt nyt har Tjæreborg Industri mulighed for at tilbyde gasmotorer med H2 (brint) som brændsel – enten 100 % brint eller 100 % naturgas/biogas eller en blanding heraf.
Gasmotorer med brint som brændsel er en helt ny mulighed for at optimere Power-To-X, hvor brint kan indgå som brændsel til gasmotorer på de decentrale kraftvarmeværker.

Hent referenceliste

Design

Uanset projekttype er Tjæreborg Industri behjælpelig med valg af både gasmotorstørrelse og fabrikat, ligesom optimering af hjælpeudstyr og varmevirkningsgrad naturligt hører med, når anlæggene skal designes. Overalt anvendes der altid kvalitetsprodukter samt markedets førende gasmotorfabrikater.

Tjæreborg Industris veluddannede ingeniører og teknikere forestår både projektering, opførelse og idriftsættelse, mens de tekniske installationer monteres med egne dygtige smede og elektrikere. Bygningsarbejder udføres ofte med lokale entreprenører.

Anlæggene etableres i størrelser fra ca. 1 MW, el og opad.

Optimering

De nyeste tiltag inden for gasmotoranlæg er optimering af varmevirkningsgraden med kondenserende LT2 varmeveksler både uden men også suppleret med en varmepumpe. Her kan både absorptionsvarmepumper eller elektrisk drevet varmepumper anvendes, lidt afhængig af anlægsopbygning og ydre forudsætninger.