Biogas

Tjæreborg Industri har mange års erfaring med udførelse af opgaver for biogasanlæg – både når det gælder nyetablering, reparationer og renovering.

Opgaverne udføres typisk på de større biogasanlæg eller hos rensningsanlæg, og Tjæreborg Industris dygtige teknikere og montører har stor knowhow indenfor området.

De typiske opgaver er:

 • Gaskedelanlæg
 • Gasmotoranlæg
 • Røgrør og skorstene
 • Varmtvandsinstallationer
 • Fjernvarmerør i jord
 • Hedtvandsinstallationer og -anlæg (over 110 ºC)
 • Gasrørsinstallationer
 • Arbejde med rustfrit stål
 • Montagearbejde
 • Svejsearbejde med certifikat
 • Engineering
 • Gasgodkendelser

Tjæreborg Industri udfører ovenstående i både total-, hoved- og delentreprise, ligesom der udføres design og etablering af bygningsarbejder i forbindelse med ovenstående inkl. ansøgning om byggetilladelse.

Hent referenceliste for projekter med biogas