Varmepumper

El-varmepumper

Tjæreborg Industri har stor erfaring med el-varmepumper, og referencelisten tæller efterhånden rigtig mange anlæg. Vi etablerer varmepumper med forskellige varmekilder, fx udeluft, solvarme, spildevand, overskudsvarme og køl.

Luft til vand varmepumper:
Mindre anlæg ned til omkring 500 kW varme etableres med CO2 varmepumper med CO2 direkte i energioptagene (fordamperne), mens lidt større anlæg typisk er med ammoniakvarmepumper. Her tilbyder vi anlæg med ammoniak i energioptagerne eller med en glykolholdig kreds mellem varmepumpen og energioptagerne afhængig af kundeønske og risikovurdering.

Absorptionsvarmepumper

En absorptionsvarmepumpe bruger i fjernvarmesammenhæng typisk hedt vand til at flytte den ikke brugbare energi op til et højere temperaturniveau.

En absorptionsvarmepumpe er ikke specielt afhængig af COP, idet denne i fjernvarmesammenhæng normalt ligger mellem 1,65 og 1,75 – typisk 1,7.

Det er vigtigt for en absorptionsvarmepumpe, at drivenergien (hedt vand) har så høj en temperatur som muligt, dog max. ca. 170 °C.

Jo højere drivenergi temperatur (hedt vand), jo højere COP.

Jo højere drivenergi temperatur, jo højere fjernvarme fremløbstemperatur.

Jo højere drivenergi temperatur, jo mere kan man udnytte af den ikke brugbare energi.

En absorptionsvarmepumpe kan ikke udnytte varmekilder med en temperatur under 4 °C, ligesom en absorptionsvarmepumpe ikke kan få en fremløbstemperatur over 70 °C eller over varmekildetemperaturen plus 50 °C

Kombination af el-varmepumpe og absorptionsvarmepumpe

Såfremt man har en varmekilde ved meget lav temperatur, f.eks. udeluft, kan man med  kombinere de to varmepumpeteknologier. Dvs. man udnytter den teknologi, som egner sig bedst til de forskellige temperaturniveauer.Herved er det f. eks. muligt at udnytte udeluften som varmekilde selv under frysepunktet, idet man først med en el-varmepumpe løfter energi fra den meget lave temperatur op på mellemtemperaturniveau og efterfølgende med en absorptionsvarmepumpe løfter energien op på et brugbart niveau.

Tjæreborg Industri har til fjernvarmebrug udviklet et meget fleksibelt koncept netop til udnyttelse af udeluften som varmekilde, og det vil være muligt at kombinere flere varmekilder, f .eks. solvarme og spildvarme som supplement til udeluften.

Drivenergien til absorptionsvarmepumpen kommer fra en hedtvandskedel, typisk med naturgas som brændsel, men her er konceptet så flexibelt, at det vil være muligt af bruge andre energikilder som drivenergi, f. eks. flis, halm, træpiller, el-kedel, biogas mv.

Læs case story om Christiansfeld Fjernvarme

Se diagram med eksempel på variabel varmepris fra varmepumper i kombination, hvor drivenergien kommer fra naturgas: klik her

Investeringen i konceptet med naturgas som drivenergi er typisk imellem 4,5 og 6 mill. kr. pr. MW excl. moms, men naturligvis afhængig af opgave.