Olie og gaskedler

Tjæreborg Industri designer og etablerer kedelanlæg til hhv. traditionel varme, fjernvarme, hedt vand og damp.

Fordele

Uanset brændselsvalg og størrelse på kedelanlæggene er resultatet:

 • Høj driftsikkerhed
 • Lav miljømæssig påvirkning
 • Optimal energiudnyttelse

Individuelle løsninger

Anlæggene tilpasses de aktuelle behov for energimængde, brændselsmuligheder og funktionalitet, f.eks.:

 • Primærproduktion
 • Spidsanlæg
 • Reserveanlæg

Anlægget kan desuden forsynes med røggaskølere og luftforvarmning for energioptimering.

Kedelanlæg etableres i størrelser op til ca. 50 MW pr. kedel, det er derfor kun antallet af kedler, der sætter begrænsninger for anlæggenes størrelse.

Der anvendes altid markedets førende fabrikater af kedler og brændere.

Brændselsvalg

Brændselsvalg sker ud fra de lokale muligheder og lovmæssige krav og kan f.eks. være:

 • Gasolie
 • Fuelolie
 • Light fuelolie
 • Teknisk olie (spildolie)
 • Bio-olie
 • Naturgas
 • Biogas
 • Brint