Industrianlæg

Energianlæg og tekniske installationer til industrien

Tjæreborg Industri har mange års erfaring med udførelse af energianlæg og tekniske installationer for industrien– både når det gælder nyetablering, reparationer, servicering og renovering.

Opgaverne udføres typisk på de mellemstore og større industrivirksomheder, og Tjæreborg Industris dygtige teknikere og montører har stor knowhow indenfor området.

Hent referenceliste

De typiske opgaver er:

 • Kedler til damp, hedtvand eller varmt vand
 • Kedler baseret på el, gas eller olie
 • Varmepumper
 • Øvrige energianlæg
 • Energioptimering
 • Spildvarmeinstallationer
 • Economisere
 • Scrubberanlæg
 • Røggasrensning
 • Røgrør inkl. skorsten
 • Rørinstallationer både over og under jord
 • Arbejde i rustfrit stål
 • Montagearbejde
 • Svejsearbejde med certifikat
 • Engineering

Tjæreborg Industri udfører ovenstående i både total-, hoved- og delentreprise, ligesom der udføres design og etablering af bygningsarbejder i forbindelse med ovenstående inkl. ansøgning om byggetilladelse.