Kvalitetsstyring

Tjæreborg Industris kvalitetssystemet indeholder officielle dokumenter, der er tilgængelig for virksomhedens kunder, leverandører, medarbejdere og andre interesserede på forlangende.

Kvalitetssystemet består af følgende dele:

  • Kvalitetshåndbog, hvor systemet er opbygget med udgangspunkt i ISO9001
  • Håndbog for miljø, arbejdsmiljø, social og sundhed
  • Plan for sikkerhed og sundhed
  • Certificerede kvalitetsstyringssystemer

Foruden de officielle dokumenter består kvalitetssystemet af en kvalitetsstyringsmanual med interne dokumenter beregnet til relevante medarbejdere.

Certificerede kvalitetsstyringssystemer

Tjæreborg Industris certificerede kvalitetsstyringssystem er gældende for følgende arbejdsområder:

  • Kvalitetsstyringssystemet for henholdsvis El, VVS og Kloak, er i henhold til Sikkerhedsstyrelsens gældende bekendtgørelser.
  • Værkstedet for stålkonstruktioner er certificeret i henhold til EN 1090-1, og kan levere bygningskomponenter af stål i udførselsklasse EXC1, EXC2 og EXC3.
  • Serviceafdelingen er ISO 9001 certificeret som sagkyndig virksomhed i henhold til AT bekendtgørelse nr. 1977, bilag 4, til hovedeftersyn af sikkerheds- og kontroludstyr (trykbærende udstyr).
  • Betonstøberiet er certificeret i henhold til DS/EN: 1338, 1339, 206, 206 DK NA, 13225, 14992.
  • Udvalgte betonvarer er underlagt kontrol af BVK.