Projekt hos Tårnby Forsyning

Tjæreborg Industri er godt i gang med teknikentreprisen til den nye energiø for Tårnby Forsyning, og i går var en milepæl for projektet, da den første varmepumpe blev leveret fra FENAGY. Foruden luft-til-vand varmepumper omfatter projektet også to elkedler samt varmeakkumulering. Idriftsættelsen forventet at kunne påbegyndes til efteråret 2023.

læs mere...

Dødsfald

Vi må desværre meddele, at vores medarbejder igennem 33 år salgskonsulent Jørn Christensen er død efter længere tids sygdom.
Jørns arbejdsliv foregik fortrinsvis med salg af projekter til de danske fjernvarmeselskaber – både indenfor fjernvarmeledningsnet og fjernvarmeværker, hvor han ydede en stor…

læs mere...

Filmklip fra varmepumpeanlægget i Lem

Lem Varmeværk har haft en drone forbi det flotte og effektive varmepumpeanlæg på 4,2 MW, som Tjæreborg Industri i 2020 har opført i tilknytning til Lem Varmeværks solvarmeanlæg på 8.140 m2, hvilket Tjæreborg Industri installerede tilbage i 2018. Se den flotte video.

læs mere...

2020 blev et tilfredsstillende år for Tjæreborg Industri

Regnskabsåret 2020 blev et tilfredsstillende år for Tjæreborg Industri, og det endte med et overskud på 9,5 mio. kr. før skat. I 2020 var det specielt de mange varmepumpeprojekter samt projekter med fjernvarmeledningsnet, der har været årsagen til det gode regnskabsresultat. Der forventes også et positiv regnskabsresultat

læs mere...

Travlhed hos Tjæreborg Industri

Tjæreborg Industri har gang i mange projekter, og nye ordrer er på vej, hvor det specielt er varmepumpeprojekter, som er i fokus. Senest er der indgået kontrakt med Præstø Fjernvarme, hvor der skal leveres både et varmepumpeanlæg på 2,9 MW og et solvarmeanlæg på ca. 8.000 m². Varmepumpeanlægget i Præstø skal udnytte udeluft og solvarme…

læs mere...

Varmepumperekord hos Tjæreborg Industri

Der er udført hhv. planlagt idriftsættelse af i alt 18 varmepumpeprojekter i 2020 hos Tjæreborg Industri, så der er travlhed på trods af Corona-krisen. Ordre nummer 18 kom ”i hus” i sidste uge, da Padborg Fjernvarme lige akkurat nåede det, inden Tjæreborg Industri måtte lukke for ordretilgang af varmepumper, der skal idriftsættes

læs mere...

Forholdsregler ang. Coronavirus

Hos Tjæreborg Industri har vi valgt at følge myndighedernes opfordring om at opretholde vores kontraktlige forpligtigelser og holde hjulene i gang, men måske i et lidt lavere tempo. Vi fortsætter derfor arbejdet i vores produktion og på de enkelte arbejdspladser

læs mere...

Solvarmeprojektet i Lem er godkendt

Lem Varmeværk skal have et solvarmeanlæg på 8.140 m2, og det er Tjæreborg Industri, der har fået opgaven i totalentreprise. Dog indkøber varmeværket selv solfangerne. Byggeriet går i gang omkring årsskiftet, og anlægget forventes idriftsat i april måned 2018.

Succesfuld temadag

Den 1. februar afholdte Tjæreborg Industri i samarbejde med Schneider Electric temadag om nyheder indenfor energioptimering. Arrangementet var godt besøgt, og det var endda nødvendig at afvise nogle interesserede pga.

Nye ordrer trods afmatning.

Tjæreborg Industri mærker tydeligt den usikkerhed, der skabes hos fjernvarmeselskaberne, når politikkerne på Christiansborg ikke formår at fastlægge en klar energi- og afgiftspolitik. Mange projekter udskydes netop af den grund.

Organisationsændring

Tjæreborg Industris hidtidige afdelingsingeniør Erik Jessen har valgt at trappe ned og i stedet forsætte som senioringeniør på nedsat tid. I forbindelse hermed har ledelsen valgt at ændre på organisationen. Overordnede ændringer: El-afdelingen bliver organisatorisk placeret med direkte reference til direktøren. Carsten H. Sørensen er fortsat afdelingsleder. Installationsafdelingen, hvor Erik Jessen hidtil har været afdelingsleder,…

læs mere...

VEKS ordrer et 3 MW biogasmotoranlæg

Tjæreborg Industri har netop fået ordre på et 3 MW biogasmotoranlæg til VEKS til en værdi på mere end 15 mill. kr.. Motoranlægget skal placeres hos Solrød Fjernvarme, som skal aftage varmen fra motoranlægget. Biogassen bliver leveret fra Solrød Biogas. Motoranlægget forventes idriftsat i november 2015.

Forsat travlhed hos Tjæreborg Industri

Hos Tjæreborg Industri har vi travlt, og der søges i øjeblikket nye medarbejdere. For nyligt er der skrevet kontrakt på levering af et flisfyringsanlæg til Glamsbjerg–Haarby Varmeværk på Fyn samt et solvarme anlæg til Padborg Fjernvarme. Begge projekter forventes afsluttet sidst på året.

Sol, biomasse, el-kedler og varmepumper er populære

Det er forsat projekter indenfor den grønne energi, som fylder godt i ordrebogen hos Tjæreborg Industri. I øjeblikket drejer det sig om: Solvarme i Nykøbing Sjælland og Hvide Sande. Halmfyringsanlæg i Løjt Kirkeby. Flisfyringsanlæg i Haderslev, Thyborøn og Nr. Aaby. Træpillekedelanlæg i Løgumkloster. El-kedelanlæg i Gram, Nürnberg og på Studstrupværket i Århus. Varmepumpeanlæg i Lem,…

læs mere...

Stor ordrebeholdning hos Tjæreborg Industri

Krisen indenfor byggesektoren mærkes ikke længere hos betonafdelingen, som igen har travlhed specielt med betonelementer, færdigbeton og fundamenter til solfangere. Udbygning af fjernvarme i naturgasområder har netop givet fjernvarmeafdelingen store ordrer i Vejle og Skærbæk til en samlet værdi på omkring 25 mill. kr. Desuden fylder renoveringsopgaver, transmissionsledninger, nyudstykninger og solvarmeprojekter godt op i ordrebogen…

læs mere...

Tjæreborg Industri er klar til at fortælle om sit unikke solvarmekoncept på landsmødet

Tjæreborg Industri er i år repræsenteret med 12 personer ved Dansk Fjernvarmes landsmøde i Aalborg. På træfpunktet er der mulighed for at få informationer om Tjæreborg Industris unikke solvarmekoncept, der på optimal vis automatisk udnytter solens stråler. I moderne solvarmeanlæg er det ikke kun et spørgsmål om at have effektive solfangere. Det tekniske anlæg og…

læs mere...

Kæmpe ordre på ca. 85 mill. kr

Tjæreborg Industri får tildelt ordre på omkring 85 mill. kr. til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme. Projektet omfatter 2 stk. 15 MW fliskedelanlæg, 1 stk. 15 MW oliekedel og 1 stk. 4.000 m³ akkumuleringstank med tilhørende varmeværksbygning på omkring 3.800 m², alt i komplet totalentreprise. Byggeriet forventes påbegyndt omkring årsskiftet, og anlægget skal idriftsættes i november 2012.

læs mere...

Tjæreborg Industri kan igen tilbyde knust beton

Tjæreborg Industri har igen fået knust beton, og kan derfor nu tilbyde dette så længe lager haves. Bemærk, at knust beton fra Tjæreborg Industri ikke indeholder jern, plast, metal, træ, mursten, elektriker-rør og andet affald. Endvidere tilbydes levering med egen bil til ønsket adresse. Kontakt Færdigbeton på tlf. 7517 5223 for yderligere information.

læs mere...

Solvarme – nu også i betonafdelingen

Solvarmeprojekterne til de danske fjernvarmeværker smitter nu også af på Tjæreborg Industris betonafdeling. Igennem de seneste måneder har Tjæreborg Industris betonafdeling produceret omkring 6.000 betonfundamenter til Sunmarks solfangere til brug for solvarmeprojekter i Ejstrupholm, Skovlund, Vojens og Marstal.

læs mere...

Travlhed hos Tjæreborg Industri

Der er fortsat travlhed hos Tjæreborg Industri. Ordrerne er godt fordelt ud over de fleste afdelinger, samtidig med at der er flere større projekter med flisfyring, solvarme og el-kedler. Det er tydeligt, at kunderne er interesseret i Tjæreborg Industris avancerede og energirigtige løsninger med den optimale projektøkonomi til følge. Det er faktisk kun Tjæreborg Industris…

læs mere...

Den grønne bølge fortsætter

Tjæreborg Industri har på det seneste fået endnu flere ordrer baseret på grøn energi: Til solvarmeprojektet i Oksbøl skal der etableres fjernvarmerør og styringsanlæg. Fjernvarmeværkerne i Nørre Snede, Augustenborg og Hvide Sande skal have el-kedler, som omsætter overskudsproduktionen fra vindmøller til nyttig varme. El-kedelprojekterne udføres i totalentreprise bortset fra projektet i Hvide Sande, hvor Tjæreborg…

læs mere...

Tjæreborg Industri i radioen

Tjæreborg Industri er begyndt med radioreklamer hos Skala FM som et led i strategiplanen om at gøre virksomheden mere kendt i lokalområdet. Reklamerne drejer sig dels om betonafdelingen og dels generelt om Tjæreborg Industri. Radioreklamerne fortsætter foreløbig til slutningen af november 2010.

læs mere...

Medarbejdere vandt i tovtrækning

Igen i år deltog medarbejdere fra Tjæreborg Industri i Vestkystløbet i juni måned. Personaleforeningen havde sørget for telt, grill og kolde drikke, og de ca. 80 deltagere havde en rigtig hyggelig dag. I år lykkedes det endvidere for nogle af Tjæreborg Industris medarbejdere at vinde Vestkystløbets tovtrækningskonkurrence efter en hård indsats.

læs mere...

Spids- og reservelastcentral på 100 MW til Esbjerg Forsyning

Esbjerg Forsyning har ordret en spids- og reservelastcentral på 100 MW hos Tjæreborg Industri i totalentreprise inkl. bygning, olietankanlæg og øvrigt tilbehør. Varmecentralen opbygges med 2 stk. kedler hver på 50 MW og med plads for udvidelse med endnu en kedel på 50 MW, således hele varmecentralen er dimensioneret for 150 MW. Hver kedel opbygges…

læs mere...

Flere anlæg for udnyttelse af grøn energi

Den grønne bølge smitter nu for alvor af på Tjæreborg Industri. På det seneste er det blevet til ordrer på et solvarmeanlæg, en el-kedel og et biogasmotoranlæg. Solvarmeanlægget på 3.700 m² solfangere skal leveres til Hejnsvig Varmeværk i hovedentreprise. Hejnsvig Varmeværk leverer selv selve solfangerne som bygherreleverance. Til Aulum Fjernvarme skal der leveres en el-kedel…

læs mere...

Tjæreborg Industri atter involveret i solvarmeprojekter

Tjæreborg Industri er atter involveret i solvarmeprojekter. Det drejer sig om etablering af fjernvarmerør fra solfangerne i Ærøskøbing og i Jægerspris. Projekterne udføres for Sunmark, som er totalleverandør. Projektet i Ærøskøbing forventes afsluttet inden foråret, mens projektet i Jægerspris forventes afsluttet i løbet af foråret.

læs mere...

Gasmotor til Renseanlæg Vest i Esbjerg

For Esbjerg Kommune skal Tjæreborg Industri installere en Jenbacher 312 biogasmotor på Renseanlæg Vest. Den nye motor har en el-ydelse på 0,5 MW og en varmeydelse på 0,7 MW. Den overskydende varme fra gasmotoren skal leveres ind på fjernvarmenettet i Esbjerg. Gasmotoren forventes idriftsat i foråret 2010.

læs mere...

Ekstra nedkøling af røggassen fra gasmotorer er stadigvæk en fordel

Christiansfeld Fjernvarmeselskab har valgt at investere i en ekstra lavtemperatur røggasveksler til gasmotoren. Med Tjæreborg Industris unikke løsning køles røggassen i denne nr. 2 lavtemperatur røggasveksler ned til ca. 4-5 ºC over returtemperaturen. Ligeledes har Rødkærsbro Fjernvarmeværk ordret udskiftning af både højtemperatur og lavtemperatur røggassvekslere. Også i dette tilfælde giver Tjæreborg Industris unikke løsning en…

læs mere...

Ordre på murstensbjælker

Tjæreborg Industris betonafdeling har fået ordre på forskellige entrepriser, hvori der indgår jernbetonbjælker med pålimede murstensskaller. Tjæreborg Industri kan levere jernbetonbjælker i de dimensioner/mål/murstensskaller, som kunden ønsker. Bjælkerne kan ligeledes leveres enten med eller uden isolering afhængig af opgaven.

læs mere...

CE-mærkning

Tjæreborg Industris betonstøberi blev i juni 2009 certificeret af Bureau Veritas. Certiferingen var for hhv. vægelementer (DS/EN 14992) og søjler/bjælker (DS/EN 13225). Overensstemmelseserklæring og CE-mærkning vil være at finde her på hjemmesiden.

læs mere...

Østbrik Varmeværk ordrer flisfyringsanlæg

Østbirk Varmeværk har ordret et 5 MW flisfyringsanlæg i totalentreprise. Arbejdet påbegyndes i efteråret 2009 og vil være afsluttet i efteråret 2010. Anlægget placeres i tilknytning til det eksisterende varmeværk og skal erstatte et udslidt spånfyret kedelanlæg fra 1980. Ordresummen er over 20 mill. kr.

læs mere...

6 MW flisfyringsanlæg i Sønder Omme

Tjæreborg Industri skal bygge et flisfyringsanlæg på 6 MW for Sønder Omme Varmeværk. Projektet omfatter endvidere en oliekedel på 8 MW og en 850 m3 akkumuleringstank samt alle bygningsarbejder inkl. en ny administrationsbygning. Byggeriet påbegyndes primo 2010 og vil være afsluttet primo 2011. Ordresummen er over 30 mill. kr.

læs mere...

De to varmeværker i Tommerup forbindes

De to fjernvarmeselskaber Tommerup St. Varmeforsyning og Tommerup By’s Fjernvarmeforsyning skal forbindes med en fjernvarmeledning. Tjæreborg Industri har fået overdraget opgaven i totalentreprise, der også omfatter pumper, veksler, styring og en akkumuleringstank m.v. Ordresummen er på et tocifret millionbeløb.

læs mere...

El-kedel til Sæby Varmeværk

Tjæreborg Industri har fået ordre på endnu en el-kedel. Denne gang er det levering af en 12 MW el-kedel samt en 2750 m3 akkumuleringstank til Sæby Varmeværk. El-kedlen monteres i den eksisterende gasturbinebygning, mens akkumuleringstanken placeres ved siden af den eksisterende akkumuleringstank med samme størrelse. Hele anlægget vil være idriftsat ca. 1. november 2009.

læs mere...

Boligforeninger bruger også fjernvarmerør

Tjæreborg Industri har i de seneste år haft succes med nedlægning af fjernvarmerør for forskellige boligforeninger. I øjeblikket er Tjæreborg Industri i gang med anden etape af et stort projekt i Virum, som blev påbegyndt sidste år. Desuden har Tjæreborg Industri netop modtaget ordre for ca. 7 mill. kr. på et større fjernvarmeprojekt i Dragør…

læs mere...

Røggaslyddæmper og LT-veksler til Skals Kraftvarmeværk

Skals Kraftvarmeværk har ordret ny røggaslyddæmper og LT-veksler til deres gasmotor, en CAT 3616. De eksisterende lyddæmpere var defekte, ligesom modtrykket i røggassystemet var i den høje ende. Derfor besluttede Skals kraftvarmeværk at udskifte lyddæmperne og samtidig installere en LT-veksler for yderligere at nedkøle røggassen. Tjæreborg Industris unikke løsning sikrer samtidig et lavt modtryk i…

læs mere...