Varmepumpen, der har en kapacitet på ca. 800 kW varme og et forbrug på ca. 160 kW el, udnytter varmen i røggassen fra en eksisterende 8 MW gaskedel, og røggassen nedkøles til omkring 25ºC.

Varmepumpen forventes idriftsat omkring 1. marts 2015.