Forbrugerklager:

Private kunder kan, ved uenighed, vælge at indgive klage til et af følgende klageorganer, afhængig af leverancen/ydelsens art:

Ankenævnet for Tekniske Installationer

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere over el og vvs arbejder. Læs mere om Ankenævnet for Tekniske Installationer: www.el-vvs-anke.dk/

Kontaktoplysninger:

Ankenævnet for Tekniske Installationer, Skanderborgvej 238, 8260 Viby J.
Mail: anke@el-vvs-anke.dk, www.el-vvs-anke.dk/

Byggeriets Ankenævn

Byggeriets Ankenævn behandler klager fra forbrugere over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- og jordarbejder samt leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer..

Læs mere om Byggeriets Ankenævn: www.byggerietsankenaevn.dk/

Kontaktoplysninger:

Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K
Mail: info@byggerietsankenaevn.dk, www.byggerietsankenaevn.dk/

Håndværkets Ankenævn

Håndværkets Ankenævn behandler klager fra forbrugere over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejde vedrørende vvs-, bygningssmede-, maler-, snedker-, tømrer-, tække-, murer-, kloak-, belægnings-, anlægsgartner, auto- og møbelpolstringsarbejde. Håndværkets Ankenævn behandler endvidere klager over leverancer af vinduer, yderdøre og termoruder.

Læs mere om Håndværkets Ankenævn: www.hvanke.dk

Kontaktoplysninger:

Håndværkets Ankenævn, Islands Brygge 26, 2300 København S
Mail: info@hvanke.dk, www.hvanke.dk