Service

Tjæreborg Industri tilbyder serviceaftaler, der er tilpasset den enkelte kundes behov.

Vi står til rådighed ved akut opståede problemer hele året og hele døgnet via vores vagttelefon 70207840.

Mange af vores kunder har tegnet en serviceaftale efter vores koncept om Total Service, hvor Tjæreborg Industri samler alt service hos kunden i én fælles serviceaftale.

Tjæreborg Industris Total Service koncept gør det ikke bare simplere for vores kunder, men strømliner samtidig også kontakten mellem Tjæreborg Industri og kunden.

Det er også muligt for vores kunder, at de selv udfører noget af servicearbejdet i samarbejde med os eller via et eksternt firma.

Kontakt vores serviceafdeling og få en uforpligtigende snak om de servicemuligheder, vi kan tilbyde til jeres anlæg.

Vagtaftale

Vores kunder kan med fordel tegne en vagtaftale, idet man som kunde med en vagtaftale ”kommer foran i køen” ved akut opståede problemer.

Ligeledes giver en vagtaftale nogle fordele, bl.a. med ”gratis” telefonservice og forskellige rabatter, ligesom man undgår et udkaldsgebyr ved udkald udenfor normal arbejdstid.

Driftslederaftale

Sikkerhedsstyrelsen kræver i dag, at værker med 10, 15 eller 20 kV udstyr, skal have et godkendt KLS-D system, og mangel på dette kan i værste tilfælde lede til politianmeldelse og bøde.

Tjæreborg Industri bistår i dag rigtig mange værker med implementeringen og vedligeholdelsen af et KLS-D system inkl. en årlig auditering.

Sagkyndigt eftersyn

Som ISO 9001 certificeret virksomhed udfører Tjæreborg Industri sagkyndige eftersyn for vores kunder i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om trykbærende anlæg, hvor temperaturen overstiger 110 ºC.

Vi er behjælpelig med klargøring, forberedelse og udførelse af lovpligtig besigtigelse og trykprøvning sammen med kunden og bemyndige inspektionsorganer.

Vibrationsmålinger

Tjæreborg Industris serviceafdeling er udstyret med avanceret og effektivt udstyr for måling af vibrationer og tilbyder vibrationsmålinger på roterende dele, fx pumper, kompressorer, ventilatorer, generatorer og motorer mv. med efterfølgende rapportdokumentering.

IT-Sikkerhedsservice

Vi oplever, at risikoen for hackerangreb og virus er blevet større, i takt med, at IT-systemerne bliver mere avancerede.

Tjæreborg Industri tilbyder IT-sikkerhedsservice, således IT-systemet sikres bedst muligt, herunder at backup og kontrol heraf fungerer tilfredsstillende. De sårbare dele i IT-systemet er både netværk og SCADA.

Hent brochureblad i PDF

Total Service

En aftale om Total Service tilpasses den enkelte kundes ønsker og behov. Aftalen dækker typisk et helt værk, hvor det ikke kun er hovedkomponenterne, som serviceres, men også de øvrige dele i det komplette anlæg.

En standard serviceaftale omfatter lovpligtige eftersyn, kontrol og planlagt vedligehold, dokumentation for udført arbejde, samt optimeringsforslag, men hvor forbrug af reservedele (sliddele) og udskiftning af andre komponenter og driftsmidler ikke indgår.

Fordelene ved at tegne en samlet serviceaftale med Tjæreborg Industri er mange, fx:

  • Servicearbejdet strømlines og koordineres samlet, så der kun er en indgangsvinkel til servicearbejdet.
  • Servicearbejdet koordineres af Tjæreborg Industri, således at forskellige servicearbejder foretages samtidig, så anlæggets ude minimeres.
  • Tjæreborg Industri råder over kompetent og gennemgående personale, som effektivt og professionelt kan hjælpe og supportere vores kunder.
  • Tjæreborg Industris serviceorganisation har ”fingeren på pulsen” og drager nytte af de mange serviceaftaler i branchen, således ny lovgivning samt nye tiltag til effektivisering af kundernes anlæg kan implementeres hos alle kunder.
  • Alt servicearbejde afsluttes med en rapport, som kan tilgås via Tjæreborg Industris kundeportal.