Solvarme

Tjæreborg Industri kan tilbyde solvarmeanlæg med stor effektivitet, og Tjæreborg Industri er en professionel sparringspartner, lige fra ide og beregning til et komplet, nøglefærdigt anlæg i totalentreprise.

Hvorfor solvarme?

I de senere år har solvarme for alvor vundet indpas i den danske fjernvarmeforsyning.
Årsagen hertil skal findes i de stigende brændselspriser sammenholdt med ønsket om en CO2-neutral varmeproduktion.
Det stigende antal solvarmeanlæg har også betydet højere effektivitet og lavere anlægsomkostninger, således at solvarme i dag kan være kommercielt bæredygtig.

Designkriterier

Design af et solvarmeanlæg kræver mange overvejelser:

  • Hvor stor en del af varmebehovet er rentabelt at dække med solvarme, og er der behov for ekstra varmeakkumulering?
  • Hvor finder man et egnet areal til formålet, og hvad med transmissionsledningen?
  • Hvordan forholder det sig med myndighedsgodkendelser?
  • Hvad med økonomien?

Se diagram for varmepris fra solvarme: klik her.

Hvorfor vælge et solvarmeanlæg fra Tjæreborg Industri?

Tjæreborg Industri har god erfaring med at gennemføre solvarmeprojekter både i totalentreprise og i delentreprise.
Tjæreborg Industri fokuserer på at levere et anlæg, som er økonomisk optimalt for kunden frem for en billig anlægspris.
Tjæreborg Industris unikke styring optimerer automatisk driften af solvarmeanlægget med højere virkningsgrad til følge.
Der ydes god support både på den mekaniske og styringsmæssige side.

Kontakt Tjæreborg Industri og få udarbejdet en handlingsplan, som tager højde for alle faser i projektet lige fra idégrundlag til det færdige resultat.

Hent referenceliste.