Fastbrændselskedler

Hvorfor et brændselsanlæg fra Tjæreborg Industri?

Tjæreborg Industri designer og etablerer anlæg med fastbrændselskedler til varmeproduktion.
Kunderne er typisk fjernvarmeværker, og anlæggene etableres ofte som totalentreprise.
Tjæreborg Industri arbejder sammen med anerkendte leverandører indenfor branchen.
Alle anlæg leveres med en vandkølet trapperist, hvilket giver den mest optimale forbrænding og mindst slitage.

Hent referenceliste.

Fleksibelt brændselsvalg

Fleksibilitet med hensyn til brændselsvalg er kendetegnende for fastbrændselsanlæg fra Tjæreborg Industri, og mulighederne er mange:

  • Fugtig flis
  • Bark
  • Tør flis
  • Træpiller
  • Halm
  • Træaffald
  • Kul
  • Anden biomasse

Røggasrensning og - køling

Rensning af røggasserne sker med cyklon, posefilter, elektrofilter og/eller røggasskrubber afhængig af anlægsstørrelse og brændselsvalg.
Ved fugtige brændsler anvendes ofte en røggasskrubber. Til dette formål har Tjæreborg Industri udviklet sin egen unikke løsning, hvor røggasskrubberen er af glasfiber.
Samtidig med rensningen nedkøles røggassen effektivt svarende til 2-4 °C over kølevandstemperaturen, eller endnu længere ned ved påbygning af absorptionsvarmepumpe, og virkningsgraden hæves til langt over 100 %.

Som kølevand anvendes ofte returvandet eller kølevandet fra en absorptionsvarmepumpe, afhængig af returtemperaturen og anlægsstørrelsen.

Sammen med røggasskrubberen kan der tilbydes forskellige løsninger til rensning af kondensatet.