Der er netop indgået aftale med Arcon Solar A/S om nedlægning af fjernvarmerør i både Vojens og Gram, hvor der begge steder udføres store udvidelser af solvarmeanlæggene. Arbejdet i Vojens er allerede godt i gang, og i Gram forventes arbejdet påbegyndt i slutningen af oktober.

De to ordrer har tilsammen en værdi på lidt under 20 mill. kr.