Flisanlægget, der skal opføres i totalentreprise, udstyres med en absorptionsvarmepumpe, og røggassen nedkøles til omkring 20oC.

Det er således det tredje flisanlæg fra Tjæreborg Industri, der etableres med absorptionsvarmepumpe.

Anlægget i Hanstholm forventes idriftsat i efteråret 2015.