Skjern Fjernvarme har netop ordret et 5,5 MW fliskedelanlæg udført som totalentreprise, komplet inkl. bygning mv.
Ordren beløber sig til omkring 25 mill. kr. og anlægget skal stå færdig 1. september 2015