Regnskabsåret 2020 blev et tilfredsstillende år for Tjæreborg Industri, og det endte med et overskud på 9,5 mio. kr. før skat.
I 2020 var det specielt de mange varmepumpeprojekter samt projekter med fjernvarmeledningsnet, der har været årsagen til det gode regnskabsresultat.
Der forventes også et positiv regnskabsresultat i 2021, men dog ikke på samme høje niveau som i 2020.