Tjæreborg Industri skal levere et 6 MW flisfyringsanlæg til Dong Energy.
Flisfyringsanlægget skal fungere som spidslastanlæg for Dong Energys halm- og flisfyrede kraftvarmeværk på Masnedø.
Anlægget forventes at komme i drift ultimo 2010.