For Esbjerg Kommune skal Tjæreborg Industri installere en Jenbacher 312 biogasmotor på Renseanlæg Vest.
Den nye motor har en el-ydelse på 0,5 MW og en varmeydelse på 0,7 MW.
Den overskydende varme fra gasmotoren skal leveres ind på fjernvarmenettet i Esbjerg.
Gasmotoren forventes idriftsat i foråret 2010.