Tjæreborg Industri skal for Midtlangeland Fjernvarme udføre en stor del af arbejdet med at forbinde fjernvarmenettene i Tullebølle og Rudkøbing.
Arbejdet omfatter sammensvejsning af transmissionsledningen samt etablering af pumpestationer og styring mv.
Projektet forventes idriftsat inden udgangen af 2009.