Planlægningsværktøj

Tjæreborg Industri har indgået et samarbejde med EMD International A/S om salg til de danske fjernvarmeværker af det unikke planlægningssoftware energyPRO.

Med energyPRO kan du for dit nuværende produktionsanlæg på timebasis:

 • Beregne varmeproduktionen fordelt på forskellige produktionsenheder
 • Beregne en evt. el-produktion
 • Beregne forbrug af brændsler, el mv. til de forskellige produktionsenheder
 • Opstille budgetter
 • Løbende justere dine budgetter ved ændringer i f.eks. brændselspriser eller afgifter
 • Foretage følsomhedsanalyser på ændringer, f.eks. brændselspris, solindstråling, el-pris, ”et varmt år”

EnergyPRO modellen giver dig overblik

EnergyPRO er nem at bruge, når man har fået en introduktion, og mulighederne er mange. Opbygning af modellen er næsten som at ”bygge med Legoklodser”

EnergyPRO bliver hermed det værktøj, som du kan bruge til at få overblik over den forventede økonomi for dit produktionsanlæg

Beregningsresultaterne kan præsenteres på mange måder, f.eks. på timebasis, månedsbasis eller årsbasis, og du kan også udtrække data direkte til Excel.

EnergyPRO er et gennemtestet produkt og bruges allerede af en del fjernvarmeværker, men også af Danmarks førende rådgiverfirmaer og leverandører indenfor branchen, så med din egen version af energyPRO kan du nemt blive en sparringspartner med din rådgiver og/eller leverandør – og endda se dem ”lidt over skulderen”

EnergyPRO er et pålideligt og brancheanerkendt værktøj, hvor resultaterne professionelt kan præsenteres for fjernvarmeværkets ledelse og øvrige samarbejdspartnere.

Konsekvensberegninger af nyinvisteringer

Med energyPRO kan du også beregne konsekvensen, hvis du investerer i ny teknologi, f.eks.:

 • Solvarme
 • Varmepumpe
 • Større kedel
 • Varmeakkumulering
 • Kraftvarmeenhed
 • El-kedel
 • Transmissionsledning
 • Sammenlægning af 2 byer
 • og meget andet

Pris

EnergyPRO Koster i sin grundversion ekskl. moms kr. 31.290,-

Mange fjernvarmeværker kan nøjes med grundversionen, men der er også mulighed for at tilkøbe flere moduler efter behov.

Hvert tillægsmodul koster ekskl. moms kr. 7.450,-

Leveringsbetingelser mv. er i følge nærmere aftale

EnergyPRO løsning fra Tjæreborg Industri

Med en energyPRO løsning fra Tjæreborg Industri får du et virkeligt godt værktøj til planlægning og optimering af dit værk

Download

Eksempel på beregning med energyPRO i PDF

Eksempler

Eksempel på model i energyPro

Som eksempel er energyPRO brugt til beregning ved investering i sol og træpiller ved Hejnsvig Varmeværk