Tjæreborg Industri er atter involveret i solvarmeprojekter.
Det drejer sig om etablering af fjernvarmerør fra solfangerne i Ærøskøbing og i Jægerspris.
Projekterne udføres for Sunmark, som er totalleverandør.
Projektet i Ærøskøbing forventes afsluttet inden foråret, mens projektet i Jægerspris forventes afsluttet i løbet af foråret.