Pr. 1. juli 2012 er NOx afgiften for udledning af NOx via røggassen blevet femdoblet.
Dette har stor betydning specielt for gasmotorer, der traditionelt har forholdsvis stor udledning af NOx.
Tjæreborg Industri er gerne behjælpelig med at beregne den årlige afgift og kan samtidig beregne, hvor meget der kan spares ved at investere i et NOx reduktionsanlæg.
Ligeledes kan Tjæreborg Industri tilbyde et anlæg til reduktion af NOx i røggassen til alle typer gasmotorer i form af en røggaskatalysator med urea-indsprøjtning.
Som en grov “tommelfingerregel”, kan det betale sig, at undersøge muligheden for investering i et NOx-reduktionsanlæg, såfremt den enkelte gasmotor årligt producerer ca. 8.000 – 12.000 MWh el eller derover, lidt afhængig af gasmotorfabrikat og størrelse.

Henvend dig til vores salgsafdeling og få lavet en uforpligtende beregning for netop dit kraftvameværk.