Organisationsændring

Tjæreborg Industris hidtidige afdelingsingeniør Erik Jessen har valgt at trappe ned og i stedet forsætte som senioringeniør på nedsat tid. I forbindelse hermed har ledelsen valgt at ændre på organisationen. Overordnede ændringer: El-afdelingen bliver organisatorisk placeret med direkte reference til direktøren. Carsten H. Sørensen er fortsat afdelingsleder. Installationsafdelingen, hvor Erik Jessen hidtil har været afdelingsleder,…