I Tjæreborg Industris snart 150 årige historie blev 2023 et år med omsætningsrekord på omkring ½ milliard kr., og allerede her efter 1½ måned i 2024 har ordretilgangen rundet de 100. mio. kr.

Ordretilgangen i de første 1½ måned af 2024 er præget af 3 større ordrer, hvor der skal etableres et elkedelanlæg på 8 MW til Løjt Kirkeby Fjv., et elkedelanlæg på 40 MW til Hobro Varmeværk og et flisfyringsanlæg med tilhørende absorptionsvarmepumpe på i alt 17 MW til Ringkøbing Fjv.