Der er masser af nye arbejdspladser i fjernvarme, men en af barriererne er de høje afgifter på el. Ved at lempe på el-afgifterne herunder PSO, vil der være mulighed for, at man kan udnytte den overskydende el-produktion fra vindmøllerne til at producere fjernvarme via store varmepumper i fjernvarmesektoren.

Politikkerne tøver dog med at lempe afgifterne, idet en af de store indtægter til statskassen netop kommer fra energiafgifter.

Læs mere her og se indslag i TV Syd Nyheder