Tjæreborg Industri mærker tydeligt den usikkerhed, der skabes hos fjernvarmeselskaberne, når politikkerne på Christiansborg ikke formår at fastlægge en klar energi- og afgiftspolitik. Mange projekter udskydes netop af den grund.

Alligevel er det dog lykkedes for Tjæreborg Industri at få ordrer ”i hus” her i løbet af efteråret 2015, selvom ordrebogen inden for dele af virksomheden langt fra er fyldt op.

Indenfor solvarme er Tjæreborg Industri på forskellig vis indblandet i projekterne i Tommerup, Jelling, Holsted, Egtved og Bredsten Balle.

For Hejnsvig Varmeværk skal der opføres et 1,6 MW træpillefyret kedelanlæg og for Løsning Fjernvarme et 3 MW flisfyret kedelanlæg, begge projekter i totalentreprise.

Til alle ovennævnte projekter med solvarme, træpiller og flis skal der leveres nyt SCADA-anlæg. Desuden har fjernvarmeværkerne i Tønder, Nr. Nebel, Nr. Snede og Gørding ordret et nyt SCADA-anlæg, så netop indenfor dette felt er der godt gang i aktiviteterne.