De to fjernvarmeselskaber Tommerup St. Varmeforsyning og Tommerup By’s Fjernvarmeforsyning skal forbindes med en fjernvarmeledning.
Tjæreborg Industri har fået overdraget opgaven i totalentreprise, der også omfatter pumper, veksler, styring og en akkumuleringstank m.v.
Ordresummen er på et tocifret millionbeløb.