De to varmeværker i Tommerup forbindes

De to fjernvarmeselskaber Tommerup St. Varmeforsyning og Tommerup By’s Fjernvarmeforsyning skal forbindes med en fjernvarmeledning. Tjæreborg Industri har fået overdraget opgaven i totalentreprise, der også omfatter pumper, veksler, styring og en akkumuleringstank m.v. Ordresummen er på et tocifret millionbeløb.