Tjæreborg Industri er i år repræsenteret med 12 personer ved Dansk Fjernvarmes landsmøde i Aalborg.
På træfpunktet er der mulighed for at få informationer om Tjæreborg Industris unikke solvarmekoncept, der på optimal vis automatisk udnytter solens stråler.
I moderne solvarmeanlæg er det ikke kun et spørgsmål om at have effektive solfangere.
Det tekniske anlæg og ikke mindst styringen er ligeså vigtig.
Tjæreborg Industris årelange erfaring med optimal energiudnyttelse finder nu også anvendelse i solvarmeprojekterne med høj virkningsgrad til følge, og erfaringerne fra de seneste anlæg ser særdeles lovende ud.