Inden for kort tid har Tjæreborg Industri fået 4 ordrer på varmepumpeanlæg til udførelse i 2019-2020.
Endvidere er opførelsen i fuld gang på 2 varmepumpeanlæg i hhv. Outrup og Nr. Snede.

De 4 nyeste varmepumpeanlæg er til fjernvarmeværkerne i hhv. Krogager, Tårnby, Slagslunde og Aulum – dog skal det bemærkes, at et par af anlæggene forsat kun er betingede ordrer, der afventer en endelig myndighedsgodkendelse. Den samlede ordresum for de 4 seneste varmepumpeanlæg udgør tilsammen omkring 75 mio. kr.

Varmepumpeanlægget i Tårnby bruger spildevand og køling som varmekilde og varmeydelsen fra varmepumpeanlægget er på 6,4 MW. De øvrige 5 varmepumpeanlæg bruger alle udeluften som varmekilde og den samlede varmeydelse for disse 5 anlæg er på ca. 10 MW.

Anlægget i Outrup forventes idriftsat omkring sommerferien 2019, mens de øvrige anlæg først forventes idriftsat i 2020.

Læs her for yderligere information om varmepumpeanlæg fra Tjæreborg Industri og se den samlede referenceliste for varmepumpeanlæg her