Energispareordningen, hvor gas- og eldrevne varmepumper tæller med som energibesparelser,
samt tilskudsordningen til grundbeløbsværker udenfor kvotesektoren, har endelig båret frugt hos Tjæreborg Industri i form at 3 ordrer på varmepumpeanlæg i totalentreprise til en samlet værdi på over 30 mio. kr.

Tim Kraftvarme og Ejstrupholm Varmeværk skal have eldrevne varmepumper med udeluft og sol som varmekilde. Hos Tim Kraftvarme er det 1,2 MW varme, mens det i Ejstrupholm er 2,2 MW varme og for begge anlægs vedkommende vil varmepumpeanlægget dække lidt over 60 % af den årlige varmeproduktion.

Det tredje varmepumpeanlæg opføres for Christiansfeld Fjernvarme, varmekilden igen er udeluft og sol, men hvor varmepumpeanlægget er et hybridanlæg, hvor der både etableres en eldrevet varmepumpe og en gaskedeldrevet absorptionsvarmepumpe.  Den samlede varmeydelse er 4 MW og anlægget vil dække omkring 65 % af den samlede varmeproduktion.

De 3 projekter forventes at være idriftsat omkring årsskiftet.

Læs her for yderligere information om varmepumpeanlæg fra Tjæreborg Industri.