Energiaftalen begrænser varmeværkerne i at etablere en biomassekedel, uden at der samtidig etableres en varmepumpe af mindst samme størrelse som biomassekedlen.

Til disse projekter passer Tjæreborg Industris koncept med udeluften som varmekilde perfekt, idet varmepumpen vil være i drift i sommerperioden med høj COP og supplere biomassekedlen i vinterperioden. Samtidig kan varmepumpen bruges til yderligere røggaskøling f.eks. på en fliskedel.

Tjæreborg Industris koncept med udeluften som varmekilde giver i sommermånederne en noget lavere variabel varmeproduktionspris end f.eks. en fliskedel, når afgiftslempelsen for el til varme er fuldt ud implementeret. Herved kan kombinationen af varmepumpe og biomassekedel være en lige så god investering, som ved en “ren” biomasseløsning.

For de gasfyrede decentrale kraftvarmeværker, som nu får mulighed for frit brændselsvalg, kan en løsning med en biomassekedel og en varmepumpe være en reel mulighed for at nedsætte varmeprisen. Afhængig af værkets nuværende sammensætning, herunder gasmotor, elkedel, solvarme, akkumuleringstank mv., kan en biomassekedel og en varmepumpe hver med en kapacitet på 25 – 40 % af spidslast være et godt bud på en rentabel løsning.

Læs mere om Tjæreborg Industris varmepumpekoncept her