Tjæreborg Industri har gang i mange projekter, og nye ordrer er på vej, hvor det specielt er varmepumpeprojekter, som er i fokus.

Senest er der indgået kontrakt med Præstø Fjernvarme, hvor der skal leveres både et varmepumpeanlæg på 2,9 MW og et solvarmeanlæg på ca. 8.000 m². Varmepumpeanlægget i Præstø skal udnytte udeluft og solvarme som energikilde, og anlægget forventes idriftsat i maj 2021 startende med solvarmeanlægget.

De igangværende varmepumpeprojekter har medført enorm travlhed hos Tjæreborg Industri. Ca. halvdelen af de 18 varmepumpeprojekter, som skal i driftssættes i 2020 er idriftsat, og resten følger trop inden udgangen af 2020, således vores kunder kan få de eftertragtede energibesparelser, som projekterne udløser. Se en oversigt over Tjæreborg Industris varmepumpeprojekter her