Den 1. februar afholdte Tjæreborg Industri i samarbejde med Schneider Electric temadag om nyheder indenfor energioptimering. Arrangementet var godt besøgt, og det var endda nødvendig at afvise nogle interesserede pga. pladsmangel. Ved samme lejlighed var der fremvisning af forskellige produkter til fjernvarmesektoren, hvor Tjæreborg Industri på det seneste med succes har udviddet sit forretningsområde.

Temadagen var opdelt i to sessioner, hvor Schneider Electric havde den ene session og Tjæreborg Industri den anden.

Schneider Electric havde fokus på:

  • Bedre pumpeperformance med Altivar Process
  • Hvor bruger du din energi?
  • Måling af spændingskvalitet og energiforbrug

Tjæreborg Industri havde fokus på:

  • Strategiske overvejelser
  • Integrering af varmepumper i fjernvarmesystemet
Der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne, så det er helt sikkert ikke sidste gang, at Tjæreborg Industri afholder et sådant arrangement.