I november 2017 blev varmepumpeanlægget i Sig afleveret til varmeværket, og projektforløbet har været gnidningsfrit.

Som noget helt nyt for store varmepumper, så bruges udeluften som varmekilde – en teknologi, der er kendt fra mindre anlæg i boliger, sommerhuse og institutioner, men som ikke tidligere er brugt til fjernvarme. Tjærebog Industri har udarbejdet en informationsfolder om projektet, og folderen kan i pdf-format downloades via dette link