Østbirk Varmeværk har ordret et 5 MW flisfyringsanlæg i totalentreprise.
Arbejdet påbegyndes i efteråret 2009 og vil være afsluttet i efteråret 2010.
Anlægget placeres i tilknytning til det eksisterende varmeværk og skal erstatte et udslidt spånfyret kedelanlæg fra 1980.
Ordresummen er over 20 mill. kr.