Tjæreborg Industri har netop underskrevet en kontrakt med Vinderup Varmeværk om levering af en 15 MW elkedel.
Projektet beløber sig til over 5 mio. kr., og anlægget skal idriftsættes omkring 1 marts 2018. Ordren er en fortsætte af Tjæreborgs Industris række af elkedelprojekter og skal ses i lyset af af de danske varmeværkers fortsat øgede interesse i at regulere elmarkedet og aftage overskydende vindmøllestrøm med en billig varmeproduktion til følge.