Jobs

Jobopslag Afdeling Uddannelse og/eller erfaring Ansøgningsfrist Tiltrædelse
Ekstern projektleder Rørafdelingen Rørlægger eller struktør Løbende Hurtigst muligt
Gravemester Frederikssund Løbende Hurtigst muligt
Gravemester/gravesjak Rørafdeling Løbende Hurtigst muligt
Medarbejder til gravearbejde Esbjerg Løbende Hurtigst muligt
Medarbejder til gravearbejde Fredericia Løbende Hurtigst muligt
Rørlæggere Rørafdeling Svejsecertifikater til gas, ilt
samt evt. elektrode svejsning
Løbende Hurtigst muligt
Smede Stålafdelingen Håndværksmæssig uddannelse
som klejnsmed
Løbende Hurtigst muligt
Tekniker til el-afdelingen El-afdelingen Gerne erfaring med
programmering af PLC
Løbende Hurtigst muligt

Lærlingepolitik:

Tjæreborg Industris lærlingepolitik tager udgangspunkt i firmaets værdigrundlæg, som er baseret på solide vestjyske traditioner, hvor nøgleordene er stabilitet, tillid, troværdighed og social ansvarlighed og hvor firmaet værdsætter at have gode personlige relationer i forhold til kunder, leverandører og medarbejdere.

At have dygtige og veluddannede medarbejdere er yderst vigtig for Tjæreborg Industri, idet medarbejderne er ”krumtappen” for firmaets eksistens.

Uddannelse af lærlinge har derfor altid været en væsentlig del af Tjæreborg Industris politik, da det er et stort aktiv for videreudviklingen af firmaet. Det er vigtigt, at firmaet også i fremtiden har den nødvendige arbejdskraft med de rigtige kompetencer. Ligeledes ser Tjæreborg Industri det også som en samfundsopgave, som firmaet gerne vil være med til at løfte.

Det er Tjæreborg Industris mål altid at have mindst to elektrikerlærlinge og to smedelærlinge ansat, og der er mulighed for uopfordret at søge en læreplads hos Tjæreborg Industri.

Tjæreborg Industri har omkring 150 medarbejdere fordelt på mange forskellige faggrupper:
Smede, elektrikere, rørlæggere, brolæggere, mekanikere, tømrer, murer, specialarbejdere, chauffører, maskinfører, maskinmestre, teknisk designere, ingeniører, elinstallatører, programmører, kontorassistenter m. fl. hører til blandt medarbejderstaben.

Omkring halvdelen af medarbejderne har sin daglige gang på virksomheden i Tjæreborg, mens de øvrige medarbejdere kører direkte til arbejdssteder og byggepladser rundt omkring i hele Danmark og ind imellem også i udlandet.

Tjæreborg Industri er en familie ejet virksomhed, med et uformelt arbejdsklima med gode relationer mellem de enkelte medarbejdere og imellem de forskellige afdelinger og faggrupper.

Aldersmæssigt er der en god fordeling blandt medarbejderne, med yngste under 18 år og ældste over 80 år. Anderledes står det til med kønsfordelingen, idet over 95 % er mænd.

Tjæreborg Industri har ry som en god arbejdsplads. En hel del medarbejdere har været ansat i over 25 år og nogle få i over 40 år. Man oplever sjældent, at en medarbejder forlader virksomheden af egen fri vilje for at skifte arbejdsgiver.

Personaleforeningen hos Tjæreborg Industri står for 2 til 3 arrangementer om året af forskellig karakter. Af tidligere arrangementer kan bl.a. nævnes: fisketure, Rune Klan show, event på Gram Slot, Esbjerg Revy og Bisonjagt. Stort set alle arrangementer er med ledsager og nogle også med børn.

Vi modtager meget gerne relevante uopfordrede ansøgninger.
I så fald skal du bruge ovenstående link ”Ansøg job hos Tjæreborg Industri”.