Kvalitetsstyring

Tjæreborg Industris kvalitetssystemet indeholder officielle dokumenter, der er tilgængelig for virksomhedens kunder, leverandører, medarbejdere og andre interesserede på forlangende.

Kvalitetssystemet består af følgende dele:

  • Kvalitetshåndbog, hvor systemet er opbygget med udgangspunkt i ISO9001
  • Håndbog for miljø, arbejdsmiljø, social og sundhed
  • Plan for sikkerhed og sundhed
  • Certificerede kvalitetsstyringssystemer

Foruden de officielle dokumenter består kvalitetssystemet af en kvalitetsstyringsmanual med interne dokumenter beregnet til relevante medarbejdere.

Certificerede kvalitetssystemer

Tjæreborg Industri har et kvalitetssystem bestående af certificerede kvalitetssystemer for følgende arbejdsområder:

  • Kvalitetssystem for henholdsvis el, VVS og kloak er i henhold til Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser.
  • Værkstedet for stålkonstruktioner er certificeret i henhold til EN 1090-1, og kan levere bygningskomponenter af stål i udførselsklasse EXC1, EXC2 og EXC3.
  • Serviceafdelingen er ISO 9001 certificeret som sagkyndig virksomhed i henhold til AT bekendtgørelse 100, bilag 4, til hovedeftersyn af sikkerheds- og kontroludstyr (trykbærende udstyr).
  • Færdigbeton er certificeret i henhold til EN 206-1:2000 og DS2426:2009.
  • Betonstøberiet er certificeret i henhold til DS/EN 1338-1339, DS/EN15435, EN206, DS2426, EN13225 og EN14992.
  • Udvalgte betonvarer er underlagt kontrol af BVK.