El-kedel til Sæby Varmeværk

Tjæreborg Industri har fået ordre på endnu en el-kedel. Denne gang er det levering af en 12 MW el-kedel samt en 2750 m3 akkumuleringstank til Sæby Varmeværk. El-kedlen monteres i den eksisterende gasturbinebygning, mens akkumuleringstanken placeres ved siden af den eksisterende akkumuleringstank med samme størrelse. Hele anlægget vil være idriftsat ca. 1. november 2009.

Boligforeninger bruger også fjernvarmerør

Tjæreborg Industri har i de seneste år haft succes med nedlægning af fjernvarmerør for forskellige boligforeninger. I øjeblikket er Tjæreborg Industri i gang med anden etape af et stort projekt i Virum, som blev påbegyndt sidste år. Desuden har Tjæreborg Industri netop modtaget ordre for ca. 7 mill. kr. på et større fjernvarmeprojekt i Dragør…

Røggaslyddæmper og LT-veksler til Skals Kraftvarmeværk

Skals Kraftvarmeværk har ordret ny røggaslyddæmper og LT-veksler til deres gasmotor, en CAT 3616. De eksisterende lyddæmpere var defekte, ligesom modtrykket i røggassystemet var i den høje ende. Derfor besluttede Skals kraftvarmeværk at udskifte lyddæmperne og samtidig installere en LT-veksler for yderligere at nedkøle røggassen. Tjæreborg Industris unikke løsning sikrer samtidig et lavt modtryk i…