Ekstra nedkøling af røggassen fra gasmotorer er stadigvæk en fordel

Christiansfeld Fjernvarmeselskab har valgt at investere i en ekstra lavtemperatur røggasveksler til gasmotoren. Med Tjæreborg Industris unikke løsning køles røggassen i denne nr. 2 lavtemperatur røggasveksler ned til ca. 4-5 ºC over returtemperaturen. Ligeledes har Rødkærsbro Fjernvarmeværk ordret udskiftning af både højtemperatur og lavtemperatur røggassvekslere. Også i dette tilfælde giver Tjæreborg Industris unikke løsning en…

Ordre på murstensbjælker

Tjæreborg Industris betonafdeling har fået ordre på forskellige entrepriser, hvori der indgår jernbetonbjælker med pålimede murstensskaller. Tjæreborg Industri kan levere jernbetonbjælker i de dimensioner/mål/murstensskaller, som kunden ønsker. Bjælkerne kan ligeledes leveres enten med eller uden isolering afhængig af opgaven.

CE-mærkning

Tjæreborg Industris betonstøberi blev i juni 2009 certificeret af Bureau Veritas. Certiferingen var for hhv. vægelementer (DS/EN 14992) og søjler/bjælker (DS/EN 13225). Overensstemmelseserklæring og CE-mærkning vil være at finde her på hjemmesiden.

6 MW flisfyringsanlæg i Sønder Omme

Tjæreborg Industri skal bygge et flisfyringsanlæg på 6 MW for Sønder Omme Varmeværk. Projektet omfatter endvidere en oliekedel på 8 MW og en 850 m3 akkumuleringstank samt alle bygningsarbejder inkl. en ny administrationsbygning. Byggeriet påbegyndes primo 2010 og vil være afsluttet primo 2011. Ordresummen er over 30 mill. kr.

De to varmeværker i Tommerup forbindes

De to fjernvarmeselskaber Tommerup St. Varmeforsyning og Tommerup By’s Fjernvarmeforsyning skal forbindes med en fjernvarmeledning. Tjæreborg Industri har fået overdraget opgaven i totalentreprise, der også omfatter pumper, veksler, styring og en akkumuleringstank m.v. Ordresummen er på et tocifret millionbeløb.